دوست داری ۷۰ میلیون تومان تو قرعه کشی پنیر لبنه آنا برنده بشی؟
کد قرعه بر روی در و ظرف پنیر لبنه آنا کد قرعه بر روی در و ظرف پنیر لبنه آنا
کد قرعه بر روی در و ظرف پنیر لبنه آنا
روی روکش آلومینیومی یا ظرف پنیر یک کد قرعه کشی نوشته شده
روی روکش آلومینیومی یا ظرف پنیر یک کد قرعه کشی نوشته شده
برای شرکت در قرعه کشی کد را به ۱۰۰۰۳۰۶۵ ارسال و بدنه و روکش آلومینیومی رو پیش خودت نگه دار
این قرعه کشی برای ۱۰۰۰ نفر برنده خوش شانسه و ۹۹۵ نفر پک محصولات کاله می‌برن
۵ نفر هم جایزه ویژه ۷۰ میلیون تومان به همراه پرش هیجان انگیز با چتر از هواپیما برنده میشن
زمان قرعه کشی ۱۵ مرداد ماه ۹۵