تحقیق و توسعه لبنی کاله، واحد برتر جشنواره شهاب

روز چهارشنبه مورخ 12 اسفند ماه  1394 طی مراسمی در سالن همایش دانشگاه تغذیه شهید بهشتی از شرکت کاله به عنوان واحد تحقیق و توسعه برتر در صنایع غذایی تقدیر و تشکر شد. در این مراسم جناب آقای قزوانچاهی (مدیر تحقیقی و توسعه قسمت پاستوریزه کاله) به عنوان نماینده شرکت تندیس و لوح را دریافت کردند.

جشنواره شهاب ، R&D برتر صنعت غذا  هفت سال متوالی است که توسط انجمن صنایع غذایی ایران و با هدف بررسی مسائل و مشکلات صنعت غذا و تجلیل از کارخانه و واحدهای برتر صنعت غذایی برگزار
می‏شود.

واحد تحقیق و توسعه لبنی کاله برای چندمین بار موفق به کسب لوح تقدیر این جشنواره شده است.