لبخند شادی کودکان کار در روز کودک با بستنی میلکی کاله

به گزارش روابط عمومی هلدینگ صنایع غذایی سولیکو،  بستنی کاله به مناسبت روز جهانی کودک ، مراسمی را در محل انجمن یاریگران خورشید  برای کودکان کار برگزار نمود.

این مراسم در راستای مسئولیت اجتماعی برند کاله برپا  و از کودکان با بستنی های مختلف میلکی پذیرایی شد.