مدال افتخار ملی صادرات برای کاله

به گزارش روابط عمومی گروه صنایع غذایی سولیکو، پنج شنبه مورخ 29 مهرماه طی مراسمی با حضور وزیران، نمایندگان مجلس، صنعتگران و سایر شخصیت ها ، مدال افتخار ملی صادرات توسط جناب آقای  دکترحسن روحانی ریاست محترم  جمهوری به آقای غلامعلی سلیمانی اهدا گردید.

آقای غلامعلی سلیمانی موسس و بنیانگذارو رییس هیئت مدیره مجموعه صنایع غذایی کاله (سولیکو) هستند و فعالیت شان را از 1356 آغاز نمودند.
گروه صنایع غذایی کاله (سولیکو) اولین شرکت خصوصی درصنعت لبنیات و صنایع غذایی است که این مدال را دریافت می‏ کند.
برندهای مطرحی در صنایع غذایی چون کاله، پمینا، شمس، سولیکو، سوربن، سلینو جزء این مجموعه هستند. غلامعلی سلیمانی در سال 2015 به عنوان نخبه جهان اسلام نیز انتخاب شد.
صادرات و ارزآوری همواره یکی از اهداف مهم  آقای غلامعلی سلیمانی است و او صادرات را به عنوان بستری برای توسعه چرخه اقتصادی مجموعه خود و نهایت توسعه اقتصاد کشورش اندیشیده است.