نقش پروتئين در احساس گرسنگي

نقش پروتئين در احساس گرسنگي

محققان دانشگاه واشنگتن، دريافته‌اند پروتئين اثر قوي بر اشتها مي‌گذارد و به همين دليل بسياري از افراد با رژيم‌هاي پر پروتئين، وزن زيادي از دست مي‌دهند.

صفحه‌ها