خامه خرما ۱۰۰ گرمی

خامه خرما ۱۰۰ گرمی
انرژی
300
چربی
28
مقدار
۱۰۰ گرمی
ماندگاری
۲۸ روز در دمای ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد