خامه عسل گردو ۱۰۰ گرمی

خامه عسل گردو ۱۰۰ گرمی
انرژی
295
ماده خشک
40
چربی
27
مقدار
۱۰۰ گرمی
ماندگاری
۲۸ روز در دمای ۴ تا ۸ درجه