خامه مینارین قنادی خلیفه ۵ کیلویی

خامه مینارین قنادی خلیفه ۵ کیلویی
کاله با دو نوع گروه محصولی در بازار خامه حضور دارد.کاله انواع خامه های قنادی و صبحانه را تولید می کند.
مواد تشکیل‌دهنده
شیر تازه گاو، خامه تازه، شکر، روغن قنادی، شیر خشک بدون چربی، مواد تثبیت کننده
انرژی
381
ماده خشک
60
پروتئین
1.58
چربی
29.49
مقدار
۵ کیلوگرم
ماندگاری
۶ ماه در شرایط انجماد