خامه مینارین قنادی مخصوص ۵ کیلویی

خامه مینارین قنادی مخصوص ۵ کیلویی
کاله با دو نوع گروه محصولی در بازار خامه حضور دارد.کاله انواع خامه های قنادی و صبحانه را تولید می کند.
مواد تشکیل‌دهنده
آب، شکر، روغن قنادی، شیر خشک بدون چربی، مواد تثبیت کننده
انرژی
380
ماده خشک
60
پروتئین
1.8
چربی
28
مقدار
۵ کیلوگرم
ماندگاری
۶ ماه در شرایط انجماد