خامه کاکائویی ۱۰۰ گرمی

خامه کاکائویی ۱۰۰ گرمی
انرژی
337
ماده خشک
53
چربی
25
مقدار
۱۰۰ گرمی
ماندگاری
۲۸ روز در دمای ۴ تا ۸ درجه