سولاته کاپوچینو ۲۵۰ میلی‌لیتر

 ظرف را به خوبی تکان داده در ماکرویو در مدت 1تا 1.30 دقیقه قرار دهید

انرژی
63.7
چربی
1.3
مقدار
۲۵۰ میلی‌لیتر
ماندگاری
در یخچال نگهداری شود