شیر برنج پروتئینه دارچینی ۱۰۰ گرمی

انرژی
61.88
پروتئین
6
چربی
1.02
مقدار
۱۰۰ گرم