شیر طالبی

مواد تشکیل‌دهنده
شیر تازه گاو، پوره طالبی، شکر و قوام دهنده.
انرژی
90.5
ماده خشک
18
پروتئین
3
چربی
2.5
مقدار
200 - CC 1000
ماندگاری
6 ماه در دمای محیط.