شیر موز غنی شده ۲۰۰ میلی‌لیتر

شیر موز غنی شده ۲۰۰ میلی‌لیتر
انرژی
171.6
چربی
3.6
مقدار
۲۰۰ سی‌سی
ماندگاری
۶ ماه در دمای محیط