شیر کم چرب ۱۲۵ میلی‌لیتر

شیر کم چرب ۱۲۵ میلی‌لیتر
انرژی
45.5
پروتئین
3.2
چربی
1.5
مقدار
۱۲۵ سی‌سی
ماندگاری
۶ ماه در دمای محیط