شیر 3% چربی

مواد تشکیل‌دهنده
شیر تازه گاو.
انرژی
58.51
پروتئین
3.3
چربی
65
مقدار
125- 1000-200 CC
ماندگاری
6 ماه در دمای محیط.