ماست موسیر ۱۵۰ گرمی

ماست موسیر ۱۵۰ گرمی
مواد تشکیل‌دهنده
ماست چکیده خامه ای، موسیر، نمک تصفیه شده
انرژی
321.75
چربی
15.75
مقدار
۱۵۰ گرم
ماندگاری
در یخچال نگهداری شود