ماست موسیر ۲۵۰ گرمی

مواد تشکیل‌دهنده
ماست چکیده خامه ای، موسیر، نمک تصفیه شده
انرژی
321.75
چربی
15.75
مقدار
۲۵۰ گرمی
ماندگاری
در یخچال نگهداری شود