ماست موسیر ۸ کیلویی

ماست موسیر ۸ کیلویی
مواد تشکیل‌دهنده
ماست چکیده خامه ای، موسیر، نمک تصفیه شده
انرژی
321.75
چربی
15.75
مقدار
۸ کیلویی
ماندگاری
در یخچال نگهداری شود