ماست پرچرب 4 درصد

مواد تشکیل‌دهنده
شیر پاستوریزه 3.2 % چربی، شیر تغلیظ شده بدون چربی ،استارتر ترموفیل
انرژی
148.5
پروتئین
0
چربی
9
مقدار
100،500،700،900و2200 گرمی
ماندگاری
در یخچال نگهداری شود.