مافین کاکائویی بدون گلوتن

مافین کاکائویی بدون گلوتن
بدون مواد نگهدارنده، تایید شده توسط انجمن حمایت از بیماران سلیاکی ایران بدون گلوتن، بدون گندم، بدون جو،بدون سویا، بدون تخم مرغ
انرژی
400
پروتئین
9.5
چربی
9.5
مقدار
۴۰ گرمی