پنیر پروسس گوسفندی ۳۵۰ گرمی

پنیر پروسس گوسفندی ۳۵۰ گرمی
انرژی
70.44
چربی
6
مقدار
350 گرمی
ماندگاری
در یخچال نگهداری شود