کره زعفرانی

کره زعفرانی کاله
مواد تشکیل‌دهنده
کره و زعفران سرگل
انرژی
734
ماده خشک
84
پروتئین
1
چربی
81
مقدار
۱۰۰ گرمی و ۲۵۰ گرمی
ماندگاری
۹ ماه در شرایط انجماد.