دوغ و نوشیدنی

دوغ معروف‌ترین نوشیدنی حاصل از شیر است. دوغ در گذشته یکی از فرآورده‌های جانبی کره محسوب می‌شد. برای تهیهٔ آن، ابتدا ماست پرچرب را با آب رقیق می‌کردند، سپس با استفاده از مشک، چربی آن جدا شده و باقی‌مانده به‌عنوان دوغ مصرف می‌شد. دوغ بنا به سابقه تاریخی آن در گستره فلات ایران در هر منطقه دارای طعم، غلظت و بوی خاصی است. تولید نوشیدنی‌های لبنی، مثل دوغ کفیر، لاکی دو علاوه بر دوغهای سنتی و اصیل با طعمهای مختلف و بسته بندی‌های وزنی متنوع بخشی از تلاش کاله برای جلب سلایق مختلف دوستداران نوشیدنی سلامت و خوشمزه‌ای مثل دوغ در سراسر کشور است.