بستنی

بستنی بدون شک محبوب‌ترین دسر دنیاست.در تعریف علمی، بستنی دسری منجمد با حداقل 10 درصد چربی شیر است. اولین کارخانه بستنی سازی جهان در سال 1851 در آمریکا شروع به کار کرد. بستنی رفته رفته با سفر به هر منطقه جغرافیایی خاص طعم‌های بیشماری را شامل شد. اولین حضور بستنی به شکل امروزی در ایران را باید در دوره قاجار جستجو کرد. جاییکه نوعی بستنی به نام بستنی اکبر مشتی با طعم زعفران ایرانی کام تهرانیها را شیرین کرد. امروزه بستنی طیف متنوعی از مزه‌ها، رنگها و طعم ها را داراست. کاله با حجم بالای تنوع در تولید بستنی و تولید بستنی‌هایی با مزه و طعمهای جدید و انواع مختلف مثل یخی، روکش‌دار، پذیرایی، چوبی و …. یکی از مطرح‌ترین نامها برای جلب سلیقه و ذائقه مشتریان بستنی است.