• restaurant

  • restaurant

   7 جایزه 70 میلیونی با ماست سون
با تهیه هریک از محصولات ماست سون می‏توانید یکی از برندگان خوش شانس جایزه 70 میلیون تومانی ماست سون باشید. برای شرکت در قرعه کشی ماست سون، کد قرعه کشی چاپ شده روی محصولات را با شماره گیری #770*500*از طریق تلفن همراه برای ما ارسال کنید و در قرعه کشی بزرگ ماست سون شرکت کنید. قرعه‌کشی اول: ۳ مرداد قرعه‌کشی دوم:۲۴ مرداد قرعه‌کشی سوم:۱۹ شهریور ماه برگزار می ‏شود. هر کد قرعه کشی یک شانس برای برنده شدن جایزه 70 میلیون تومانی خواهد داشت.

{{stage.title}}

{{winner.name}}

ویدئوهای ماست سون

{{video.title}}
{{video.time}}