پنیر

پنیرعضو جدا ناشدنی هر ایرانی است.کاله در طی این سال ها با تولید انواع بسیاری از پنیر سعی کرده است امکان انتخاب را برای همه بیشتر کند حالا دیگر پنیر برای صبحانه نیست در همه وعده های غذایی می توان از انواع آن استفاده کرد.